top of page

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN GRAFISCHE VORMGEVING

Deze algemene voorwaarden ("Voorwaarden") regelen onze relatie met betrekking tot grafische ontwerp- en vormgevingsdiensten ("Diensten"). Ze zijn bedoeld om duidelijkheid te verschaffen en eventuele misverstanden te voorkomen.

1. Offerte en Voorschot

1.1 Onze offertes zijn altijd vrijblijvend, wat betekent dat je niet verplicht bent om opdrachten te plaatsen.

1.2 Voordat we aan een opdracht beginnen, vragen we een voorschot van 25% van de totale kosten. We gaan aan de slag zodra we het voorschot hebben ontvangen.

 

2. Betalingsvoorwaarden

2.1 Facturen moeten binnen 14 dagen na de factuurdatum worden betaald, tenzij we samen iets anders hebben afgesproken.

2.2 Als je besluit een opdracht te annuleren tijdens het proces, kunnen we het voorschot niet terugbetalen, en we zullen je vragen de gewerkte uren en eventuele kosten te vergoeden.

2.3 Als een factuur niet op tijd wordt betaald, wordt deze automatisch verhoogd met een vast schadebedrag van 10% van het totaalbedrag, met een minimumbedrag van 50 euro.

 

3. Aanpassingsrondes

3.1 De prijs voor onze Diensten omvat doorgaans twee aanpassingsrondes. Voor particuliere opdrachtgevers geldt dat als er extra aanpassingen nodig zijn, we je daarvan op de hoogte zullen brengen en eventuele extra kosten zullen bespreken. Bij opdrachten voor bedrijven kan het aantal aanpassingsrondes en de kosten worden aangepast op basis van projectovereenkomsten.

 

4. Eigendomsrechten

4.1 Alle rechten op de ontwerpen blijven bij ons, tenzij we samen iets anders afspreken.

4.2 We mogen onze ontwerpen gebruiken voor onze eigen promotie, zoals vermelding van onze naam op het werk en het delen ervan op onze social media, website, en andere marketingmaterialen.

 

5. Producten of diensten via de webshop

5.1 Klanten kunnen binnen 14 dagen na aankoop producten retourneren, mits deze in goede staat en volledig zijn. Houd er rekening mee dat kleurweergave op computerschermen mogelijk niet altijd nauwkeurig is.

5.2 We behouden het recht om de verkoop van producten of diensten te beperken, de hoeveelheden en prijzen te wijzigen, of producten op elk moment stop te zetten. Aanbiedingen kunnen niet geldig zijn waar verboden.

5.3 We kunnen niet garanderen dat aangekochte producten, diensten, of informatie altijd aan uw verwachtingen zullen voldoen, en eventuele fouten worden naar ons eigen inzicht gecorrigeerd.

 

6. Aansprakelijkheid en verzekering

6.1 Geleverde goederen en diensten voldoen aan normen en specificaties zoals vermeld in de bestelling. Het risico en transportkosten zijn meestal voor de klant, tenzij anders overeengekomen.

6.2 Onze aansprakelijkheid is beperkt tot directe schade veroorzaakt door grove nalatigheid, zware fout of opzet, en zal nooit indirecte schade zoals winstderving vergoeden. Onze aansprakelijkheid is beperkt tot de waarde van de bestelling.

 

7. Vertrouwelijkheid

7.1 Alle verstrekte informatie blijft eigendom van de oorspronkelijke eigenaar, wordt vertrouwelijk behandeld, en mag niet aan derden worden onthuld zonder schriftelijke toestemming.

7.2 Informatie wordt alleen gebruikt voor het oorspronkelijke doel en moet op verzoek van de eigenaar worden geretourneerd.

 

8. Toepasselijk recht en geschillen

8.1 Deze overeenkomst valt onder het Belgische recht.

8.2 Eventuele geschillen lossen we op bij de rechtbanken in België.

 

9. Wijzigingen in de Voorwaarden

9.1 We behouden ons het recht voor om deze Voorwaarden op elk moment te wijzigen. We laten je weten als er veranderingen zijn.

bottom of page